Om oss

Østmøllene består av tre mølleanlegg i Ørje, Trøgstad og Hemnes. Hovedkontoret ligger i Ørje. Vi mottar årlig ca. 40.000 tonn korn og produserer ca. 35.000 tonn kraftfôr. Østmøllene er lokalisert i et av landets beste fjørfeområder, og det er også fjørfefôr som utgjør hoveddelen av kraftfôrproduksjonen. Selskapet er godkjent som produksjonsanlegg av fôr til kylling hos McDonald ́s og har og produksjon av fôr til Livechekylling.

For øvrig produseres det kraftfôr til alle dyreslag. Anlegget i Trøgstad er spesielt tilpasset produksjon av kraftfôr til drøvtyggere og hest da dette anlegget ikke produserer med fiskemel.

Kraftfôr til gris produseres både i Ørje og Trøgstad. Produkter uten fiskemel produseres i Trøgstad, mens kraftfôr med innhold av fiskemel produseres i Ørje.

I tillegg til kornmottak og kraftfôrproduksjon har Østmøllene salg av driftsmidler til landbruket og det er etablert butikker med assortert utvalg av produkter både mot landbrukskunder og forbrukermarkedet ved alle anleggene.

Omsetning av såvarer, gjødsel og plantevern er stadig økende. Dette skyldes ikke bare konkurransedyktige betingelser, men også et godt fagapparat som er behjelpelig med faglig informasjon og god oppfølging av våre kunder.

Selskapet har 7 egne biler som dekker størsteparten av transportbehovet til selskapet.

Østmøllene har en omsetning på i overkant av 250 millioner og har 34 ansatte.

Østmøllene og Fiskå Mølle har et tett samarbeid som ble innført i 2018.
Samarbeidet er på ulike områder som kornhandel, produktutvikling, innkjøp mm. Fiskå Mølles kraftfôrsortiment er implementert hos Østmøllene, og Fiskå Mølle kjøper det kornet som Østmøllene ikke har behov for til egen kraftfôrproduksjon.
Fiskå Mølles avdeling i Moss har eget gjødselpakkeri og egen import av plantevern. Dette gjør Østmøllenes logistikk optimal, og vi er leveringsdyktig på de fleste produkter på kort varsel.
Det er begge selskapers oppfattelse at vi her har skapt en vinn/vinn situasjon som styrker begge selskaper og kommer kundene til gode.

til toppen