Om kornsesongen

KORNSESONGEN 2023/2024

KORNPRISER FRA UKE 28 TIL 40

 

Ørje / Trøgstad/ Slorafoss 

Mathvete: 457,30       Fôrhvete: 381,80       Bygg: 373,80

Havre: 362,80            Rughvete: 363,80

 

Rug kjøpes kun etter rensing.

Prisene kan endres uten varsel, da vi følger markedsregulators prisløype.

Tlf til sjåfører:

til toppen