Om kornsesongen

KORNSESONGEN 2023/2024

KORNPRISER 2023/2024

 

Ørje / Trøgstad/ Slorafoss 

 

Rug kjøpes kun etter rensing.

Prisene kan endres uten varsel, da vi følger markedsregulators prisløype.

Tlf til sjåfører:

til toppen