Kontaktpersoner

Gulbrand Eng

Daglig leder

Gulbrand Eng er daglig leder med kontor på Ørje.

Trond Sætra

Kundekontakt

Trond Sætra er ansvarlig kundekontakt. Han holder til på Ørje.

Per Ole Wiersholm

Administrasjon og kundekontakt

Per Ole Wiersholm er en del av administrasjonen og er en av våre kundekontakter.

Tor Birkemo

Kraftfôrkonsulent/Optimerer

Tor Birkemo er en av våre kraftfôrkonsulenter og optimerere. Han holder til i Trøgstad.

Svenn Husebråten

Kraftfôrkonsulent/Optimerer

Svenn Husebråten er en av våre kraftfôrkonsulenter og optimerere.

Marion Haave

Økonomiansvarlig

Marion Haave er vår økonomiansvarlig.

Monica Henriksen

Butikkansvarlig Ørje

Monica Henriksen er butikkansvarlig på Ørje.

Astrid Lien Fjeld

Butikkansvarlig Trøgstad

Astrid Lien Fjeld er butikkansvarlig for vår butikk i Trøgstad.

Rita Rakstad

Plantekulturansvarlig for Østmøllene As og butikkansvarlig Slorafoss.

Rita Rakstad er plantekulturansvarlig for Østmøllene As og butikkansvarlig ved vår avdeling på Slorafoss.

til toppen