TopSau Lam

TopSau Lam er et spesialfôr tilpasset sluttfôring av lam på høsten. 

Kan gis etter appetitt, men gradvis tilvenning er viktig. Kommer lamma fra et skrint høstbeite er gradvis tilvenning svært viktig.  Dyra må vaksineres mot pulpanyre.

TopSau Lam inneholder mye fiber og kan erstatte store deler av grovfôrbehovet hos lam.  Imidlertid må lamma få litt grovfôr for å opprettholde drøvtygging og normal vomfunksjon.

TopSau Lam kan også gis til søyer/ gimrer som trenger litt ekstra kraftfôr.

Tilsatt Acid Buf som er en buffer som motvirker sur vom, samt tilsatt naturlige antioksidanter.

Mer informasjon

Ta kontakt med Jens Anders Bolstad (911 57 297) eller Tor Birkemo (915 62 259).

til toppen