Ny FiberMix Sau

Etter utallige oppfordringer fra sauebønder har Østmøllene laget sin egen FiberMix Sau.  Dette er en grovfôrerstatter til sau og kan erstatte mer enn halvparten av grovfôrbehovet til sauene.

Start tilvenning tidlig ellers vil en lett få problemer med dårlig vom.  Begynn med 0,1 kg pr dag og øk gradvis opp til 0,5 kg i løpet av 2-3 uker.  Fordel FiberMix Sau i flere foringer i løpet av dagen.  Maks 0,3 kg pr fôring.  Gi alltid grovfôr før kraftfôr for å sikre god spyttproduksjon.  Da får sauene et godt vommiljø og de utnytter FiberMix Sau bedre.

FiberMix Sau inneholder alle mineraler og vitaminer som et vanlig sauefôr, samt Acid Buf – en veldig god buffer som sikrer godt vommiljø.

NB!  FiberMix Sau er en grovfôrerstatter, ikke et kraftfôr til sluttforing av lam.  Energi- og proteininnholdet er lavt på grunn av den store mengden fiber.

Mer informasjon

Ta kontakt med Jens Anders Bolstad (911 57 297) eller Tor Birkemo (915 62 259).

til toppen