Grovfôr- erstatter til drøvtyggere

Dagens grovfôrsituasjon er krevende, ikke bare i Norge men i hele Nord-Europa. Østmøllene har i samarbeid med Fiskå Mølle lansert to nye grovfôrerstattere til melkekyr, kjøttfe og sau. Fiskå Mølle har 20 års erfaring med bruk av grovfôrerstattere.

Grovfôrerstatter – FiberMix

Vi har lagd to grovfôrerstattere som etterligner og erstatter grovfôr – FiberMix Låg og FiberMix Høg.

I FiberMix Låg er mengden fiber og mengden protein/ energi “lik” et vanlig surfôr, mens i FiberMix Høg er mengden fiber og mengden protein/ energi “lik” et godt grovfôr.  Dvs litt høyere energi -og proteininnhold og litt lavere fiberinnhold.

FiberMix Låg passer dersom du har et godt grovfôr, men du har for lite grovfôr.

FiberMix Høg passer dersom du må ta inn halm som en del av grovfôret.  Da er det fornuftig å gi litt ekstra energi og protein, men det er mer enn nok fiber i grovfôrrasjonen.

Basert på 20 års erfaring fra Fiskå Mølle kan FiberMix erstatte 4-6 kg grovfôrtørrstoff hos melkekyr og fôringsdyr.  For ei vanlig melkeku som eter ca 10 kg grovfôrtørrstoff betyr dette at ca halvparten av grovfôret kan erstattes av FiberMix.

Fordeler med FiberMix

Den store fordelen med FiberMix er at halvparten av grovfôret kan erstattes med et kraftfôr med samme mengde fiber, energi og protein som grovfôr.  I tillegg er FiberMix tilsatt mineraler og vitaminer, samt en god dose kvalitetsbuffer.

FiberMix inneholder råvarer som bidrar til av vombakterienene oprettholder en stabil og høy produksjon.  Husk at ei ku “lever” av vombakteriene og at når vi fôrer ei ku, fôrer vi egentlig vombakteriene.  Inntil 80 % av energien og proteinet kua trenger kommer fra disse bakteriene, så derfor er det av avgjørende betydning å holde vombakteriene i gang.

Bruk samme type kraftfôr som du har brukt tidligere.  Dersom det viser seg at produksjonen går ned, kan det være nødvendig å skifte kraftfôr.

Ulemper med FiberMix

Du må bruke en ekstra kraftfôrblanding.  Dersom du har èn kraftfôrsilo vil det bli utfordrende å ha to kraftfôrslag i stedet for ett.  FiberMix kan leveres i bulk og storsekk.

FiberMix stimulerer ikke til økt drøvtygging.  Derfor er det nødvendig med en minimumsmegde grovfôr av grass/ halm som gir tilstrekkelig drøvtygging.

Kostnader med FiberMix

I dag koster en kg FiberMix Låg ca kr 3,60 og inneholder ca 1,00 FEm pr kg tørrstoff, det vil si en fôrenhetspris på 3,60 kr/ FEm.  FiberMix Høg koster ca kr 3,85 og inneholder 1,06 FEm pr kg tørrstoff, dvs en fôrenhetspris på 3,63 kr/ FEm.

En rundball på ca 800 kg inneholder ca 200 FEm og koster ca 500 kr + frakt.  Dette gir en fôrenhetspris på 3,00 kr/ FEm.  For ordens skyld er innhold og pris på rundball cirkatall og kan variere mye.

Begynn tidlig

Vår erfaring med FiberMix tilsier at kua bruker 2-3 uker på å omstille seg til nytt fôr.  Begynn derfor tidlig med tilvenning. Da står du friere til å øke mengden ved behov.  Når dyra er tilvent FiberMix kan du øke mengden FiberMix med ca 0,5-1,0 kg pr uke – ca 100 g/dag.

Mer informasjon

Ta kontakt med Jens Anders Bolstad (911 57 297) eller Tor Birkemo (915 62 259).

til toppen